ZS Smrdaky


Prejdi na obsah

Kontakty

KontaktyMeno školy : Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky
Adresa : ZŠ pri ZZ Smrdáky, 906 03 Smrdáky
Tel. : 034 / 657 5155
Fax. : 034 / 657 5155
Email školy : zsplk@post.sk
                   zakladna.skola@gmail.com
webová stránka : www.zszzsmrdaky.sk
Zamestnanci.


Pedagogickí zamestnanci :
Mgr. Viera Rosivačová - riaditeľka školy
Mgr. Oľga Mešťánková - triedna učiteľka
pani Kristína Červinková - vychovávateľka ŠKD

nepedagogickí zamestnanci :
pani Zlatica Burdová - ekonómka

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu